به همت خیر ارجمند جناب آقای کریم نعمتی در سال ۱۳۹۶ بخش براکی تراپی بازسازی شد.
این محل دارای قابلیت های زیر است:

۱.نزدیک ترین مکان به دستگاه سی تی سیمولاتور می باشد به نحوی که بیمار بدون عبور از راهرو های عمومی در کمترین زمان وارد سیمولاتور می شود.
۲.داری اتاق ریکاوری می باشد به این نحو که قبل و بعد از درمان بیمار در یک اتاق ویژه مراحل اماده سازی، پذیرش و ترخیص با آرامش کامل انجام خواهد شد. 
۳. یک اتاق انتظار ویژه برای همراهان بیمار وجود دارد به طوری که همراهان بیمار بدون استرس و ایجاد مزاحمت منتظر درمان بیمارانشان هستند. 
۴. پزشک از یک راهروی غیر عمومی به محل درمان بیمار دسترسی دارد.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است