اعضا هیات امنا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در خیریه
1 محمد هادی ایمانیه عضو هیات امنا
2 حمیدرضا فروتن عضو هیات امنا
3 حسام مشتری عضو هیات امنا
4 علی محمد حسام عضو هیات امنا
5 محمود حقیقت عضو هیات امنا
6 محمد صلاح عضو هیات امنا
7 قنبر علی رئیس جلالی عضو هیات امنا
8 غلامرضا قاضی پور عضو هیات امنا
9 احمد حسین زاده عضو هیات امنا
10 محمد حسن شریف عضو هیات امنا
11 فرزاد شاهچراغی عضو هیات امنا
12 محمد رضا پنجه شاهین عضو هیات امنا
13 محمد صادق مسعودی عضو هیات امنا
14 رضا جویبار عضو هیات امنا
15 عبدالرحیم رحیم پور عضو هیات امنا
16 مهدی خان سالار عضو هیات امنا
17 کریم رستگار عضو هیات امنا
18 احمد مصلایی عضو هیات امنا
19 علی اکبر رامجردی عضو هیات امنا

 

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است