اعضا هیات امنا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در خیریه
1 فرزاد شاهچراغی عضو هیات امنا
2 حمیدرضا فروتن عضو هیات امنا
3 حسام مشتری عضو هیات امنا
4 علی محمد حسام عضو هیات امنا
5 محمود حقیقت عضو هیات امنا
6 محمد صلاح عضو هیات امنا
7 قنبر علی رئیس جلالی عضو هیات امنا
8 غلامرضا قاضی پور عضو هیات امنا
9 احمد حسین زاده عضو هیات امنا
10 محمد حسن شریف عضو هیات امنا

 

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است