خیرین بنیاد

 

ردیف نام و نام خانوادگی اهدایی
1 مرحوم سید عبداله حجتی منزلشان
2 آقای احمد عارف و خانم ملیحه عارف دستگاه براکی تراپی
3 آقای ناصر محزون دستگاه هواساز
4 مرحوم محمود عظیمی و مرحومه بدری زهتاچی دستگاه نوار مغزی کامپیوتری
5 آقای محمد کریم نعمتی ساختمان براکی تراپی
6 آقای کمال احمدی آزاد وجه نقد
7 آقای ناصر روحانی و آقای علیمراد عبدالهی تجهیزات اتاق عمل
8 آقای عبدالحسین غلامی وجه نقد
9 آقای محمد حسین حسن پور وجه نقد
10 آقای محمد باقر پیرو فیض دستگاه دیالیز
11 آقای محمد فریانی دستگاه آمبوبرقی
12 آقای سید محمد حسینی دستگاه دیالیز
13 آقای محمد نوبخت و خانم حسین خمیس دستگاه دیالیز
14 آقای عبدالرضا منتظر دستگاه دیالیز
15 دکتر قمر حسین الهاشمی وجه نقد
16 مرحوم میرزا آقا حلوایی تخت اطفال
17 خانم وزانی دستگاه سرنگ پمپ
18 مرحوم حاج علی اسفندیاری تعدادی تجهیزات
19 مرحوم منوچهر توتونچی و آذر میدخت خالصی تخت اطفال و ویلچر
20 مرحوم حسین علی مشکسار تعدادی تجهیزات
21 خانم حلیمه مدقوقی یخچال
22 آقای رخشنده رو آبسرد کن
23 حسام دین نبوی زاده-رضا امین-حسین اسماعیل زاده-سهیلاآل یاسین تلویزیون
24 خانم مریم ساسانی وجه نقد
25 خانم فرشته مساوات تخت بیمار
26 خانم ماندانا بنی هاشمی وجه نقد
27 آقای احمد ساسانیان آبسردکن
28 آقای مجید دلگرم تعدادی تجهیزات
29 آقای قباد امامی دستگاه کپی
30 آقای کریم رهنورد وجه نقد
31 حسن هوشیار وجه نقد
32 خانم زینب محمودی وجه نقد
33 خانم پری مرادی وجه نقد
34 خانم عاطفه ضیغمی وجه نقد
35 خانم میترا آریافر وجه نقد
36 سید رضا احدی وجه نقد
37 خانم فاطمه پرورش ویلچر
38 آقای سینا فرشیدفر وجه نقد
39 آقای محمد پاک نیت وجه نقد
40 آقای حمیدرضا نصیری وجه نقد
41 آقای قاسم نصیری وجه نقد
42 آقای آرش علیزاده وجه نقد
43 خانم زهرا شیبانی وجه نقد
44 خانم مژگان صناعی نژاد وجه نقد
45 خانم آرزو بهترین نژاد وجه نقد

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است