کمک های مردمی

همیشه قرار نیست به‌ صورت نقدی و غیرنقدی کمک کنید.

گاهی با حضورتون در یک کمپین یا با کمک فکری به تیم‌های بنیاد و یا با هر کاری که به تخصص شما برمی‌گرده،

می‌تونید کمک‌های بسیار بزرگی به مددجویان بکنید.

درصورتیکه علاقمند به شرکت در این نوع کمک هستید فرم زیر را پر کنید.

فرم کمک های مردمی
برچسب ها : تگ ثبت نشده است