تمبرهای یادبود که به مناسبت اولین سالگرد افتتاح بیمارستان نمازی شیراز در  ۱۳۳۵/۰۱/۰۱  منتشر شده اند.

 

احداث بیمارستان نمازی در سال ۱۳۳۲ آغاز شد و در سال ۱۳۳۴ به انجام رسید.
تمبرهایی که در این صفحه مشاهده می کنید، در ابتدای سال ۱۳۳۵ به مناسبت اولین سالگرد برپایی بیمارستان نمازی، منتشر شده اند.

عبارت "افتتاح بیمارستان نمازی-شیراز۱۳۳۴" در قسمت پایین تمبرها، درج شده است.

    


شرح: بیمارستان نمازی در سال ۱۳۳۴ به بهره برداری رسید.
این تمبر نمای بیمارستان نمازی در آن زمان را نشان می دهد.


         
     


شرح: نمایی از فضای بیرونی بیمارستان نمازی در سال ۱۳۳۴ که هم اکنون نیز موجود است.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است