به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، درمانی نمازی، مدیر بیمارستان با اشاره به عمل خداپسندانه جوان اهل استان فارس گفت: این خیّر عرصه سلامت با نیّت پرداخت کمک هزینه درمانی پانصد بیمار از ابتدای سال 1401 با بنیاد خیریه مرحوم حاج محمد نمازی همکاری خود را آغاز کرد.

«مهدی خان سالار» در ادامه افزود: پرداخت هزینه بعضی از بیماران با توجه به شرایط و بیماری خاص آنها و یا مانده هزینه بیماران پس از تخفیفات و کسورات طبق قوانین و مقررات درمان؛ برای بیماران یا خانواده آنها میسر نیست که به بنیاد خیریه بیمارستان ارجاع داده می شوند تا هزینه این بیماران نیازمند در چارچوب قوانین حمایتی خیریه مردمی، توسط بنیاد خیریه نمازی و خیرین سلامت پرداخت گردد.

 

 

همچنین «الهه استوار» مسئول امور مددکاری بیمارستان نمازی در خصوص اجرای این نذر خداپسندانه گفت: این جوان خیّر که کارمند یک شرکت در استانهای جنوبی می باشد، با نیّت کاهش درد و رنج بیماران و خانواده های آنان کمک هزینه درمانی بیماران را در حد توانش با پرداخت حدود پنج میلیارد ریال که بالاترین مبلغ پرداختی پنجاه میلیون ریال و کمترین آن به مبلغ پنج میلیون ریال بوده است طی دوسال عملیاتی کرده است.

در پایان «فرهاد پنجی» مسئول بنیاد خیریه مرحوم حاج محمد نمازی به تشریح راه های کمک هزینه درمان بیماران نیازمند پرداخت و گفت: با مبالغ پایین و یا به صورت اشتراکی هم می توان در کمک هزینه درمان بیماران نیازمند سهیم شد همچنین نیک اندیشان می توانند کمک های نقدی خود را برای مشارکت در زمینه طرح های خیریه و مردمی حوزه سلامت به شماره کارت 6037691990324568 بانک صادرات (بنیاد خیریه بیمارستان نمازی) واریز و در این امر خداپسندانه مشارکت نمایند.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است