با حضور جناب آقای دکتر سید وحید حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جناب دکتر محمدرضا پنجه شاهین رئیس هیات مدیره بنیاد خیریه نمازی و جمعی از اساتید دانشگاه و بیمارستان، بخش نورولوژی اطفال بیمارستان که توسط خیّر گرامی جناب آقای طالب زاده ساخته شده بود، افتتاح گردید.

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است