به همت خیّر گرامی جناب آقای عبداله منوچهری دو عدد ترالی حمل دارو به ارزش سیصد میلیون ریال خریداری و به داروخانه مرکزی مرکز آموزشی درمانی نمازی اهدا گردید.

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است