هر کدام یک خیر همانند زنده یاد نمازی باشیم....

اهدا دستگاه بارکد خوان به ارزش 400میلیون ریال توسط شرکت یاران طب ثامن به داروخانه بیمارستان نمازی

برچسب ها : تگ ثبت نشده است