این دستگاه برای حمل ، جابجایی و بلند کردن بیماران کم توان و ناتوان مورد استفاده قرار میگیرد...

این اقدام خیر توسط سرکار خانم پوران دخت احمدی نژاد و به یاد مرحومه سرکار خانم زری خوزستانی صورت پذیرفت..

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است