به همت خیّر بزرگوار جناب آقای اسماعیل زارع داروهای بخش عفونی تهیه و به بیمارستان نمازی اهدا گردید.

ارزش این داروها یک میلیارد ریال می باشد که در فروردین ماه سال جاری این اقدام خیر صورت پذیرفت.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است