این دستگاه جراحی الکتریکی برای ایجاد برش و جلوگیری از خونریزی در اندوسکوپی کاربرد وسیعی دارد... به نحوی که در خونریزی ها برای ایجاد لخته ، بریدن و شکافتن بافت ها و نابود نمودن بافت به روش سوزاندن کاربرد دارد...با وجود این دستگاه علاوه بر کاهش مدت زمان عمل جراحی بیمار، آسیب به بافت و انتقال بیماری ها نیز کاهش می یابد..

این دستگاه توسط شرکت نستله به ارزش چهارصد میلیون تومان به بخش اندوسکوپی کودکان اهداء گردید.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است