به همت خیّر گرامی جناب آقای محمدصادق نوشاد تعداد سه عدد لپ تاپ به ارزش 55میلیون تومان جهت استفاده در بخش های درمانی بیمارستان به بنیاد نمازی اهدا گردید.

 

هرکدام یک خیّر همانند نیکنام محمد نمازی باشیم.....

برچسب ها : تگ ثبت نشده است