این تشک ها جهت بیمارانی که عمل های جراحی سنگین انجام داده اند و بیمارانی که مدت طولانی بستری هستند مورد استفاده قرار میگیرد و باعث جلوگیری از عارضه ی زخم بسار می گردد.

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است