در بهمن ماه سال 1402 به همت یکی از خیرین یک دستگاه نبولایزر و سه دستگاه اکسی هود به ارزش 40 میلیون تومان جهت استفاده در بخش کودکان بیمارستان نمازی به این بنیاد اهدا گردید.

هرکدام یک خیّر همانند نیکنام محمد نمازی باشیم....

برچسب ها : تگ ثبت نشده است