به یاد زنده یاد حاج احمد توکلی تعداد 20 تخت برانکارد به ارزش سیصد میلیون تومان در آبان ماه سال جاری به بیمارستان نمازی اهدا گردید....

هر کدام یک خیّر همانند نیکنام محمد نمازی باشیم....

برچسب ها : تگ ثبت نشده است