یک درصد از جمعیت کشور (یعنی معادل 850هزار نفر) مبتلا به صرع هستند که 30درصد این افراد (معادل حدود 250هزار نفر) به صرع مقاوم به دارو مبتلا بوده و نیازمند تشخیض های دقیق تر برای مشخص شدن نیاز به جراحی یا اقدامات درمانی دیگر هستند، که برای این کار نیاز به دستگاه نوار مغز کامپیوتری می باشد.

دکتر اسدی پویا با اشاره به مشارکت خیرین سلامت برای خرید و فراهم سازی دستگاههای پیشین این مرکز، از همراهی نیک اندیشان با خیریه نمازی برای توسعه خدمات درمان بیماران تقدیر کرد.

 

برچسب ها : تگ ثبت نشده است