به همت خیرین سلامت گروه شادی کودکان، تامین پارچه و دوخت ملحفه و روبالشی جهت بخش های کودکان انجام شد.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است