با حضور دکتر احمد حسین زاده  رئیس مرکز آموزشی درمانی نمازی و دکتر سیوند زاده قائم مقام رئیس بیمارستان ،امیر دریادار حبیب الله سیاری و امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی به عضویت افتخاری بنیاد نمازی درآمدند.

برچسب ها : تگ ثبت نشده است